PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA

Vystudovala jsem bezpečnost při práci, sociální práci a jednooborovou psychologii. V poradenství se pohybuji cca 15 let. Jsem absolventkou Dlouhodobého výcviku v integrativní psychoterapii, akreditovaného pro zdravotnictví a od roku 2017 pracuji s klienty terapeuticky. 

Absolvovala jsem také mnoho odborných výcviků a kurzů, např. Psychosomatické poruchy a jejich psychoterapie; Práce s emocemi v gestalt přístupu; Kurz hypnózy, autohypnózy a konverzační hypnózy; Praktická krizová intervence; Supervize v pomáhajících profesích; Terapeutický tanec; Psychoterapie psychóz I. a II.; Kurz TAT (transakční analýzy); Lüscherov barevný test; Kariérové poradenství a koučování; Výcvik v párové terapii a poradenství pod vedením Samuela Schürera. Jsem absolventkou výcviku v Terapii zaměřené na emoce (EFT) v supervizi a v současné době jsem frekventantkou Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné terapii  - psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi, IPPART VIII a výcviku v EMDR terapii (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing). Jsem vzdělaná v programu ASSYST, který slouží ke stabilizaci akutního stresového syndromu. 

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. Ve své práci vycházím z vícero psychoterapeutických směrů (např. KBT, Psychodynamická psychoterapie, EFT - na emoce zaměřená terapie) a využívám různé techniky. Pracuji s koncepty kruhů tzv. sebepodrývajícího chování, kruhem pozitivních výjimek nebo také s emocionálními schématy, minulostí i přítomností klienta. Soustředím se na prožívání emocí, tělesných pocitů a myšlenek, které se často odráží v lidském chování. Kromě individuální práce se věnuji i párovému poradenství. 

Prostřednictvím psychoterapie je klient schopen docílit významného zlepšení svého psychického stavu, najít a využívat nové zdroje a možnosti ve svém životě.